شروع کنید

داستان ما

پونیشیر در خرداد ماه سال 1399 بصورت آزمایشی راه اندازی شد شبکه اجتماعی فارسی زبان ارائه دهنده خدمات میکروبلاگینگ میباشد که در آذرماه سال 99 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود ...

تـیم مـا

معین شبان طرقبه یاسر صنعتی طرقبه