شروع کنید
باران که شدید شد،
بی‌ماسک‌ها هم چتر برداشتند!
#کروناک