شروع کنید
توی کلاسیوم می‌تونین پروژه‌های دانشگاهی و صنعتی خودتون رو ارسال کنین تا متخصصین انجامشون بدن:
https://classiom.com/project-submission/