شروع کنید
کلاسیوم کلی آموزش درجه یک برای اپلای و پذیرش داره، به خصوص برای آماده کردن مدارک اصلیش:
https://classiom.com/courses/apply