شروع کنید
اطلاعات تماس

اطلاعات پایه
جنسیت
مذکر

درباره
بیوگرافی
وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات