شروع کنید
دل بند که داشته باشی،
اوضاع متفاوت است،
آرامت میکند؛
عاشقت میکند؛
شبها بیخوابت میکند؛
بند دلت میشود برای هر سختی و مشقتی!
دل، بند اوست؛ آهوی هوایت رام.
ٍ#دلنویس
همیشه که شاخه نبات نیست!
گاهی میشه آب نبات...
مهم ابعاد و جنس و مزه اش نیست؛
مهم تاثیرشه.
اینکه آخرش دلتو گرم میکنه و حالتو خوب.
#دلنویس #شاخه_نبات #آب_نبات
پرسید : از نشانه های خوشبختی؟
گفتم : آغوش اضطراری، که هر وقت خواستی محیا باشد.
#دلنویس
هر وقت دلت شکست، برات یه نسخه طلایی دارم! برو یه جایی شبیه عکسی که گذاشتم، تنها برو و موبایلت خاموش باشه. 3 ساعت به آسمون نگاه کن.حالت خوب میشه.
#دلنویس
برای شادی گاهی بدون بهانه و ناشناس عشق بده، تضمین میدم تا آخر هفته شاد میشی. یادت باشه هرگز نشمری که به کی کجا و چجوری عشق دادی. ای قانونشه!
#دلنویس