شروع کنید
اطلاعات تماس
موقعیت
Iran

اطلاعات پایه
جنسیت
مذکر

درباره
بیوگرافی
?فعال فرهنگی سیاسی ?پایبند به ولایت فقیه