شروع کنید
اطلاعات تماس
آدرس
IRan

اطلاعات پایه
جنسیت
مرد

اطلاعات تحصیلی و کاری
شاغل در
آروان کلود

درباره
بیوگرافی
هم‌بنیان‌گذار و ناخدای اجرایی ابر آروان