شروع کنید
اَولین پونیشِ خودم رو هم منتشر کردم؛ بماند به یادگار!!!

#پونیش #شبکه_اجتماعی #یادگاری
حسن پيام: سپاس أز تلاش و همتت! جوان خلاق و پرتلاش ديار خراسان رضوي! برگ زريني دگر به همت شما بر افتخارات حوزه ارتباطات و فناوري افزوده شد!