شروع کنید
هر وقت دلت شکست، برات یه نسخه طلایی دارم! برو یه جایی شبیه عکسی که گذاشتم، تنها برو و موبایلت خاموش باشه. 3 ساعت به آسمون نگاه کن.حالت خوب میشه.
#دلنویس