شروع کنید
میتی که روی تخت مرده‌شورخانه چشم باز میکند را برمیگردانند بیمارستان نه توی گور!
آنکه دیده و کاری نکرده اما با ذوق تعریف میکند را هم میفرستند تیمارستان نه تلویزیون!
طرف در مَشهد ادعا میکنه اختیاراتش از خدا یک بند انگشت کمتره، یعنی خودش میدونه اون یک بند که کم شده عدالت هستش!؟

#خدا #عدالت #مشهد #دادستان
اَولین پونیشِ خودم رو هم منتشر کردم؛ بماند به یادگار!!!

#پونیش #شبکه_اجتماعی #یادگاری
حسن پيام: سپاس أز تلاش و همتت! جوان خلاق و پرتلاش ديار خراسان رضوي! برگ زريني دگر به همت شما بر افتخارات حوزه ارتباطات و فناوري افزوده شد!