شروع کنید
اطلاعات تماس
موقعیت
Iran
حساب‌های مرتبط

اطلاعات پایه
جنسیت
مذکر

اطلاعات تحصیلی و کاری
محل کار
شبکه اجتماعی پونیشیر

درباره
بیوگرافی
مدیر شبکه اجتماعی پونیشیر